Schüco ASS 70 FD

Drzwi składano-przesuwne

Opis

Różnorodność typów, bezszelestna praca

Systemy drzwi składano-przesuwnych Schüco cechuje różnorodność typów, bezszelestna praca, perfekcyjna szczelność i duża przejrzystość. W zależności od wymagań drzwi składano-przesuwne mogą być realizowane w wersji izolowanej lub nie izolowanej termicznie. Opcjonalny, płaski próg, umożliwia łatwy dostęp, np. do pomieszczeń handlowych. Dodatkowy komfort zapewnia rozwierno-uchylne skrzydło wentylacyjne po stronie ościeżnicy.

Drzwi składano-przesuwne

Zalety produktu

 • System drzwi składano-przesuwnych z izolacją termiczną
 • Mała zewnętrzna szerokość profili
 • Zastosowanie w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej
 • Możliwość zastosowania także przy zabudowie balkonów
 • Wodoszczelność: klasa 9A wg EN 12208
 • Ochrona przed włamaniem do klasy RC 2 (WK2) włącznie

Schüco ASS 80 FD.HI

Drzwi składano-przesuwne

Opis

Wysoka izolacyjność termiczna, niski współczynnik przenikania ciepła

System drzwi składano-przesuwnych Schüco ASS 80 FD.HI o wysokiej izolacyjności termicznej i współczynniku przenikania ciepła Uw poniżej 1,3 W/(m²K). To jedyne drzwi składano-przesuwne spełniające z łatwością bez trudu wymagania standardów ochrony cieplnej budynków: EnEV 2009 oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. poz. 326 z 13.08.2013). Ich dodatkową zaletą jest mała widoczna szerokość profili i duży wybór typów otwarć.

Drzwi składano-przesuwne

Zalety produktu

 1. Mała widoczna szerokość zewnętrzna od 112 mm (w przypadku dwóch skrzydeł składanych), głębokość zabudowy 80 mm, grubość oszklenia do 57 mm
 2. Brak utrudnień przy przechodzeniu dzięki płaskiemu progowi z izolacją termiczną
 3. Zintegrowane uszczelnienie środkowe w ościeżnicy, trzy płaszczyzny uszczelnienia: w skrzydle i strefie przekładki termicznej
 4. Skrzydła mogą być składane w prawo lub w lewo, do wewnątrz i na zewnątrz
 5. Ochrona przed włamaniem do klasy RC 2 (WK2) włącznie
 6. Możliwość zintegrowania skrzydła okiennego Schüco AWS 70 BS.HI w wersji rozwierno-uchylnej ze skrzydłem składanym