photo

Zamawianie Wyceny

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Podanie odpowiedzi na wszystkie pytania umożliwi nam przygotowanie możliwie najdokładniejszej wyceny.

Przygotowaną wycenę odsyłamy na wskazany adres email zazwyczaj w ciągu 24h, jednak zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego okresu do maksymalnie 2 tygodni.


Dane osobowe


Miejsce i data montażu

Prosimy o podanie przynajmniej przybliżonych danych, które są niezbędne do dokonania wstępnych założeń statycznych.


Szczegóły konstrukcji


Informacje dodatkowe